Ochrana osobních údajů

Můžete být v klidu, Vaše údaje mají u nás bezpečné útočiště.

Ohledně uchování osobních údajů všech zákazníků jednáme bez vyjímky podle platných zákonů České republiky, zejména v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Mobilopolis.cz a provozovatel e-shopu je registrovaným správcem osobních údajů. Kompletně všechny osobní údaje zákazníků užíváme jen a pouze pro vnitřní potřebu společnosti a zásadně je neposkytujeme třetím stranám.

Jedinou výjimku tvoří externí dopravci. Těm poskytujeme osobní údaje zákazníků pouze v nezbytně nutné míře tak, aby bylo zaručeno hladké a perfektní doručení zboží. Pokud neobdržíme výslovný souhlas zákazníka, je samozřejmostí dodržet rámec zákona o ochraně osobních údajů, a to zejména v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Pro uchování dat využíváme servery, ke kterým nemají přístup třetí strany. Mobilopolis.cz a provozovatel tohoto internetového obchodu je oprávněn ve smyslu  § 5 odst. 5 zákona o ochraně osobních údajů nabízet zákazníkům produkty a služby související se svojí činností a využít k tomu jejich jméno, příjmení a adresu. Na základě písemné žádosti zákazníka lze jeho osobní údaje vymazat z databáze. Pokud se tak stane, není již možné, aby správce osobních údajů je nadále zpracovával.

Zásady používání souborů cookie

náš e-shop mobilopolis.cz používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Jako cookie se v protokolu HTTP označuje malé množství dat, která servery pošlou prohlížeči. Ten je uloží na počítači uživatele. 

Při každé další návštěvě stránek pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládá se do nich obsah „nákupního košíku“ v elektronických obchodech, uživatelské předvolby apod.

Technicky jde o sérii kódů, podle kterých prohlížeč shromažďuje a následně odesílá informace o našem chování zpět na příslušný server. 

Cookies obsahují informaci o tom, jak dlouho je má prohlížeč uchovávat (od jednorázových až po několikaleté).